Strona główna

Szanowni Państwo Wierzyciele,

 

Informujemy, że w dniu 25 września 2017 r. w Sądzie Rejonowym w Toruniu odbyło się posiedzenie z udziałem wierzycieli w sprawie sygn. akt V GUp 25/15 w przedmiocie głosowania wierzycieli nad zawaciem układu sądowego zaproponowanego przez spółkę Bioetanol AEG w propozycjach układowych z dnia 26 maja 2017 r.

W trakcie tego posiedzenia zdecywona większość wierzycieli głosowała za zawarciem układu. Wobec czego Sędzia Komisarz stwierdził zawarcie układu.

 

Następnie Sędzia Komisarz prowadzący posiedzenie wyznaczył rozprawę Sądu na dzień 5 października br., w sprawie zatwierdzenia układu sądowego zawartego przez Bioetanol AEG z wierzycielami. Wobec braku jakichkolwiek znanych nam okoliczności w zakresie możliwych skarg na zatwierdzenie układu, oczekujemy, iż  na posiedzeniu tym Sąd postanowi o zatwierdzeniu zawartego układu. Kolejno nastąpi jego uprawomocnienie około połowy października br. o czym poinformujemy Państwa Wierzycieli indywidualnym pismem wraz z planowanym harmonogramem płatności.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Wierzycielom za oddane głosy i okazane wsparcia w procesie restrukturyzacji finansowej spółki.

 

Dziękujemy,

Pracownicy i Zarząd

Bioetanol AEG

 


Spółka Bioetanol AEG Sp. z o. o. w upadłości układowej korzysta z wieloletniego doświadczenia Zarządu Firmy, technologów oraz specjalistów branży spirytusowej a historia głównego zakładu produkcyjnego, gdzie mieści się także siedziba spółki, sięga 1947 roku.

Obecnie firma produkuje alkohol etylowy surowy, rektyfikowany i odwodniony oraz wyroby chemiczne powstałe na bazie alkoholu etylowego.

 

Wytwórnia Alkoholii mieszcząca się w Chełmży przy ul. Bydgoskiej 4, gdzie mieści się także siedziba Zarządu Firmy. Powstała w 1947 roku przy sąsiadującej cukrowni i była jej częścią do roku 2003. Od tego czasu nieprzerwanie działa jako oddzielny zakład produkcyjny.