Strona główna

Szanowni Państwo

 

Decyzją Sądu w dniu 25 września 2017 r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16, sala nr 101, odbędzie się posiedzenie wierzycieli w sprawie głosowania nad zawarciem układu z wierzycielami. Prosimy uprzejmie o zapoznanie się Państwa - wierzycieli - z materiałami doręczonymi przez Sąd, w tym propozycjami układowymi Zarządu spółki Bioetanol AEG. Dla ułatwienia oddania głosu bez konieczności udziału osobistego w posiedzeniu Sądu, zachęcamy do głosowania w formie korespondencyjnej. Głos korespondencyjny można oddać przez upoważnionego Radcę Prawnego lub Adwokata, alternatywnie za potwierdzeniem Notariusza lub Urzędnika Państwowego. W tym celu możecie Państwo np. skorzystać na nasz koszt z pomocy radcy prawnego pana Jana Poczwardowskiego tel. +52.3228152  (email) janpoczwardowski@gmail.com.

W przeciwnym razie oddanie głosu może nastąpić tylko poprzez osobiste stawiennictwie na sprawie.

 

Zachęcamy do oddania pozytywnego głosu w sprawie zawarcia układu i dziękujemy za okazane dotychczas zrozumienie w sprawie spłaty naszych zobowiązań. Jednocześnie zapewniamy iż spółka posiada obecnie solidne podstawy i perspektywy ekonomiczne, aby zwrócić Państwu wasze należności w ramach proponowanego układu.

 

Z wyrazami szaunku

Zarząd Bioetanol AEG

 


Spółka Bioetanol AEG Sp. z o. o. w upadłości układowej korzysta z wieloletniego doświadczenia Zarządu Firmy, technologów oraz specjalistów branży spirytusowej a historia głównego zakładu produkcyjnego, gdzie mieści się także siedziba spółki, sięga 1947 roku.

Obecnie firma produkuje alkohol etylowy surowy, rektyfikowany i odwodniony oraz wyroby chemiczne powstałe na bazie alkoholu etylowego.

 

Wytwórnia Alkoholii mieszcząca się w Chełmży przy ul. Bydgoskiej 4, gdzie mieści się także siedziba Zarządu Firmy. Powstała w 1947 roku przy sąsiadującej cukrowni i była jej częścią do roku 2003. Od tego czasu nieprzerwanie działa jako oddzielny zakład produkcyjny.