Strona główna

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że z dniem 8 lutego 2018 nazwa spółki wraca do formy Bioetanol AEG Sp. z o.o., zapis o upadłości został wykreślony w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu w tej kwestii. W załączeniu pismo do wszystkich partnerów handlowych z prośbą o zmianę nazwy Spółki w Państwa systemach.

 

Jeszcze raz chcielibyśmy podziękować za wsparcie w tym trudnym dla Spółki czasie. Żywimy głęboką nadzieję na dalszą, owocną współpracę i życzymy samych sukcesów.

 

Dziękujemy,

Pracownicy i Zarząd

Bioetanol AEG

 


Spółka Bioetanol AEG Sp. z o. o. korzysta z wieloletniego doświadczenia Zarządu Firmy, technologów oraz specjalistów branży spirytusowej a historia głównego zakładu produkcyjnego, gdzie mieści się także siedziba spółki, sięga 1947 roku.

Obecnie firma produkuje alkohol etylowy surowy, rektyfikowany i odwodniony oraz wyroby chemiczne powstałe na bazie alkoholu etylowego.

 

Wytwórnia Alkoholii mieszcząca się w Chełmży przy ul. Bydgoskiej 4, gdzie mieści się także siedziba Zarządu Firmy. Powstała w 1947 roku przy sąsiadującej cukrowni i była jej częścią do roku 2003. Od tego czasu nieprzerwanie działa jako oddzielny zakład produkcyjny.