Aktualności

Zakończenie postępowania układowego

Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż w związku z zawartym układem z wierzycielami zakończony został proces upadłościowy w Bioetanol AEG.

W załączeniu postanowienie sądu w tej sprawie, str. 1 oraz str. 2.
Więcej
Sprawa sądowa

Szanowni Państwo

 

Decyzją Sądu w dniu 25 września 2017 r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16, sala nr 101, odbędzie się posiedzenie wierzycieli w sprawie głosowania nad zawarciem układu z wierzycielami. Prosimy uprzejmie o zapoznanie się Państwa - wierzycieli - z materiałami doręczonymi przez Sąd, w tym propozycjami układowymi Zarządu spółki Bioetanol AEG. Dla ułatwienia oddania głosu bez konieczności udziału osobistego w posiedzeniu Sądu, zachęcamy do głosowania w formie korespondencyjnej. Głos korespondencyjny można oddać przez upoważnionego Radcę Prawnego lub Adwokata, alternatywnie za potwierdzeniem Notariusza lub Urzędnika Państwowego. W tym celu możecie Państwo np. skorzystać na nasz koszt z pomocy radcy prawnego pana Jana Poczwardowskiego tel. +52.3228152  (email) janpoczwardowski@gmail.com.

W przeciwnym razie oddanie głosu może nastąpić tylko poprzez osobiste stawiennictwie na sprawie.Zachęcamy do oddania pozytywnego głosu w sprawie zawarcia układu i dziękujemy za okazane dotychczas zrozumienie w sprawie spłaty naszych zobowiązań. Jednocześnie zapewniamy iż spółka posiada obecnie solidne podstawy i perspektywy ekonomiczne, aby zwrócić Państwu wasze należności w ramach proponowanego układu.

 

Z wyrazami szaunku

Zarząd Bioetanol AEG

Więcej
10 lat Bioetanol AEG

W dniu 1 marca 2016 roku spółka Bioetanol AEG obchodziła 10 - lecie działalności. Dnia 1 marca 2006 roku firma Bioetanol AEG rozpoczęła działalność po półtorarocznej upadłości. Od syndyka masy upadłościowej poprzedniej spółki obiekty w Chełmży i Nowej Wsi Wielkiej odkupiła spółka Scan Oil BV.

Obecnie załoga firmy Bioetanol AEG liczy około 70 pracowników w zakładach w Chełmży i Nowej Wsi Wielkiej.
Więcej
Zmiana Nadzorcy Sądowego

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z 4 lutego 2016 r., na wniosek dotychczasowego Nadzorcy Sądowego, który zrezygnował z pełnienia funkcji, nastąpiła w tym zakresie zmiana. Na nowego Nadzorcę Sądowego spółki Bioetanol AEG z o.o. w upadłości układowej, został powołany pan Sylwester Zięciak.Treść postanowienia w załączeniu.
Więcej
Ogłoszenie o liście wierzytelności

Szanowni Wierzyciele,

 

Mając na uwadze Państwa prawo jako wierzycieli naszej spółki, do wglądu w przebieg postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu sądowego z nadzieją, iż przychylicie się Państwo do zatwierdzenia naszych propozycji układowych, które będą przesłane wraz z instrukcją do głosowania po zatwierdzeniu listy wierzytelności zawiadamiamy, iż w dniu 22.01.2016 r. Sąd Rejonowy w Toruniu ogłosił publicznie poprzez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o wyłożeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu pod sygn. VGUp 25/15. Jednocześnie informujemy, iż na obecnym etapie przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do listy wierzytelności do Sędziego Komisarza w ciągu 14 dni od publikacji załączonego ogłoszenia w MSiG tj. w terminie do 5 lutego br.

 

Z poważaniem,

Zarząd SpółkiTreść obwieszczenia w załączeniu.
Więcej
Nowy KRS

Informujemy, iż Sąd Rejonowy dokonał korekty błędu pisarskiego w określeniu rodzaju upadłości spółki Bioetanol AEG. Obecnie wpis jest właściwy: "w upadłości układowej". Nowy KRS w załączeniu.

Zarząd Bioetanol zwrócił się o sprostowanie tej pomyłki w dniu 27 października 2015.
Więcej
Wniosek do KRS o sprostowanie nazwy

W dniu 23 października 2015 r. Krajowy Rejestr Sądowy dokonał wzmianki o otwarciu postępowania upadłościowego spółki z o.o. Bioetanol AEG z możliwością zawarcia układu. Niestety w Dziale I KRS, w zakresie nazwy naszego przedsiębiorstwa umieszczono nieprawidłowe określenie rodzaju postępowania upadłościowego, winno być: w upadłości układowej. Zarząd zwrócił się w dniu 27 października do KRS o sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej. Przedmiotowy wniosek w załączeniu.Pomyłka ta nie ma wpływu na bieżącą działalność spółki Bioetanol AEG.
Więcej
Spotkanie z panią Ewą Mes i panem Jerzym Czerwińskim

W środę 14 października pani Ewa Mes, Wojewoda Kujawsko-Pomorski wraz z panem Jerzym Czerwińskim, Burmistrzem Chełmży odwiedzili główny zakład produkcyjny firmy Bioetanol AEG znajdujący się właśnie w Chełmży.

W trakcie spotkania z Wojewodą oraz Burmistrzem Chełmży zarząd firmy złożył podziękowania zaproszonym gościom za ich nieformalny udział w mediacjach z celnikami oraz Ministerstwem Finansów, bez którego niemożliwym byłoby uratowanie firmy od jej likwidacji.

Obecnie z początkiem sierpnia br. firma wznowiła produkcję w Chełmży i stopniowo odzyskuje rynki zbytu zatrudniając na dziś 65 osób.W najbliższym czasie Bioetanol AEG przewiduje zwiększenie zatrudnienia, co jednak uzależnione jest od wznowienia działalności jego drugiego zakładu produkcyjnego w Nowej Wsi Wielkiej, w którym produkowany był do tej pory bioetanol z przeznaczeniem jako biokomponent do silników benzynowych. Na przeszkodzie wznowienia produkcji w tym zakładzie stoi brak zgody jednego z wierzycieli, którego właścicielem jest w stu procentach Skarb Państwa. Zarząd spółki ma nadzieję że również w tej kwestii uda się osiągnąć porozumienie.

Więcej
Informacja dla Wierzycieli

Zwracamy się do Państwa Wierzycieli o składanie zgłoszeń Państwa wierzytelności układowych do Sędziego Komisarza. W celu ułatwienia proceduralnego tej czynności, na nasz koszt wynajęliśmy Radcę Prawnego, który może zastąpić państwa w tej czynności. Jednocześnie proponujemy udzielenie jemu Państwa pełnomocnictwa do oddania głosu na zebraniu wierzycieli w sprawie zawarcia układu. Szczegóły w załączonym piśmie. Dokładna informacja o propozycji układowej znajduje się pod załączonym linkiem.

 

Wzór pełnomocnictwa znajdziecie Państwo tutaj.

.

Zwracamy uwagę, iż prawo głosu nad układem sądowym posiadają tylko te podmioty, które w sposób prawidłowy zgłosiły swoje wierzytelności, niemniej skutki decyzji o przyjęciu układu będą dotyczyć wszystkich wierzycieli zgłoszonych przez naszą spółkę.W razie pytań prosimy o kontakt ze Spółką.
Więcej
Rozprawa sądowa - możliwość otwarcia postępowania układowego

Sąd Rejonowy w Toruniu na dzień 2 lipca 2015 roku wyznaczył rozprawę sądową, na której dojdzie do wysłuchania spółki Bioetanol AEG Sp. z o.o. w sprawie upadkłości z możlowiścią zawarcia układu.

Ostateczna dezycja Sądu w sprawie otwarcia postępowania układowego będzie znana w lipcu 2015 roku.
Więcej