Aktualności

Spotkanie z Dyrektorem Izby Celnej w Toruniu

W dniu 18 czerwca 2015 roku doszło do spotkania zarządu spółki Bioetanol AEG Sp. z o.o. z Dyrektorem Izby Celnej w Toruniu. Podczas rozmów Dyrektor Izby Celnej zdeklarował się do zakończenia postępowań prowadzonych przeciwko spółce w pierwszych dniach lipca 2015 roku.

W wynkiku takiego przebiego rozmów zakończyły się protesty pracowników przed siedzibą Izby Celnej w Toruniu.
Więcej
Bioetanol wznawia produkcję!!!

Spółka Bioetanol AEG ma nadzieję na całkowite zakończenie sporu ze służbami celnymi i ponowne rozpoczęcie produkcji w najbliższym czasie. Szczegóły w artykułach:

Strefa Biznesu - Gazeta Pomorksa

Gazeta WyborczaJeśli wszystko pójdzie po myśli Spółki produkcja powinna ruszyć w połowie czerwca.
Więcej
List do wierzycieli i pracowników

LIST DO WIERZYCIELI I PRACOWNIKÓW SPÓŁKI BIOETANOL AEG (w formie pdf)

 

Chełmża, 15 maja 2015 r.

 

Szanowni Państwo,

 

W wyniku nadzwyczajnych okoliczności, w postaci bezprawnego wstrzymania administracyjnego naszej działalności operacyjnej w dniu 19 lutego 2015 r. przez Służby Celne, zostaliśmy zmuszeni do złożenia w dniu 5 marca br., wniosku o upadłość z możliwością zawarcia układu.Szerzej o sprawie naszego sporu podatkowego piszemy w memorandum informacyjnym z dnia 11 marca 2015 r. na naszej stronie internetowej. O sprawie tej informowały również szeroko media lokalne i krajowe. Odnośniki do relacji medialnych można znaleźć również na naszej stronie internetowej w zakładce aktualności.

 

Obecnie w dniu 12 maja 2015 r., decyzją Dyrektora Izby Celnej w Toruniu, przywrócono nam prawo do prowadzenia składu podatkowego w Wytwórni Alkoholu w Chełmży, co jest nieodzownym warunkiem do wznowienia naszej działalności operacyjnej. Niemniej z uwagi na okres jaki upłynął od wstrzymania produkcji i sprzedaży do tego dnia tj. 82 dni, wznowienie działalności gospodarczej i później spłata zaległości wobec wierzycieli jest możliwa tylko pod warunkiem zawarcia układu sądowego z wierzycielami. W sprawie tej postępowanie prowadzi V Wydział Sądu Rejonowego w Toruniu. Obecnie spodziewamy się otwarcia postępowania układowego przez Sąd w pierwszej połowie czerwca br., licząc na Państwa przychylność. W okresie tym planujemy również wznowić pełną działalność operacyjną spółki polegającą na produkcji i sprzedaży wyrobów chemicznych na bazie alkoholu etylowego.

 

O wszelkich postępach w sprawie układu z wierzycielami będziemy Państwa informować listownie.

 

Z poważaniem,

 

Roman Mierzwa       Krzysztof Grabowski

prezes zarządu         członek zarządu

Więcej
Protest na DK 91

W dniu 28 kwietnia 2015 w godzinach 11:00 – 13:00 odbył się protest pracowników spółki Bioetanol AEG Sp. z o.o. polegający na blokadzie drogi krajowej 91 na wysokości skrzyżowania z drogą wojewódzką 551.

Relacja ze zdarzenia pod adresami: link1, link2.Pracownicy chcą w ten sposób zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację spółki w sporze z Urzędem Celnym i Izbą Celną w Toruniu. Domagają się zakończenia przedłużających się postępowań oraz wydania prawomocnych, ostatecznych decyzji tych organów, co umożliwi spółce obronę swoich praw.

Więcej
Publikacja w Uważam Rze

W dniu 28 kwietnia 2015 roku ukazała się publikacja w UWAŻAM RZE, artykuł dostępny pod linkiem

Artykuł przedstawia historię powstania spółki i przybliża sposób działania organów celnych wobec spółki.
Więcej
Protest pracowników spółki Bioetanol AEG przed siedzibą Izby Celnej w Toruniu

W dniu 9 kwietnia 2015 roku odbył się protest pracowników spółki Bioetanol AEG przed siedzibą Izby Celnej w Toruniu. Pracownicy domagają się od dyrektora Izby Celnej podjęcia ostatecznych decyzji we wszelkich postępowaniach toczących się wobec spółki, gdyż brak dezycji i przeciąganie procedur doprowadzi do upadku firmy. Brak prawomocnych decyzji uniemożliwia spółce podjęcia skutecznych metod obrony własnego stanowiska. Szczegóły można znaleźć na portalu Facebooku pod linkiem.

Relacja ze zdarzenie pod linkiem1, linkiem2, linkiem3.Na ręce dyrektora Izby Celnej złożona została petycja w ww. sprawie.
Więcej
Komunikat prasowy zarządu spółki Bioetanol AEG

W dniu 9 kwietnia 2015 roku zarząd spółki Bioetanol AEG przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie, w którym ustosunkowuje się do stanowiska służb celnych w sprawie działań spółki Bioetanol AEG i wobec niej. Treść oświadczenia w załączeniu.

Szczegóły stanowiska zarządu zostaną również omówione podczas konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie spółki w dniu 9 kwietania 2015 roku o godzinie 10:00.Po konferecji odbędzie się protest pracowników spółki przed siedzibą Izby Celnej w Toruniu.
Więcej
Polsat Interwencja o sytuacji Bioetanol AEG

W dniu 2 kwietnia 2015 roku ukazał się materiał w programie Interwencja na kanale Polsat. Z materiałem można zapoznać się pod linkiem.

W materiałach znajduje się rownież zapis video.
Więcej
Odpowiedź Dyrektora Izby Celnej w Toruniu na pismo pracowników

W dniu 1 kwietania 2015 roku do spółki Bioetanol AEG wpłynęła odpowiedź Dyrektora Izby Celnej w Toruniu z dnia 27 marca 2015 roku na pismo złożone na jego ręce przez pracowników spółki Bioetanol AEG w dniu 23 marca 2015 roku. Treść listu w załączeniu.

Podobnie jak w przypadku komunikatu Służby Celnej dyrektor Izby Celnej w Toruniu nie widzi nieprawidłowości w działaniach prowadzonych przeciwko spółce Bioetanol AEG.
Więcej
Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie działań firmy Bioetanol AEG

W dniu 31 marca 2015 roku Służba Celna opubliowała na swojej stronie internetowej własne stanowisko w sprawie działań wobec spółki Bioetanol AEG. Pełna treść stanowiska znajduje się tutaj.Służba Celna nie widzi nieprawidłowości w prowadzonym działaniu.
Więcej