Aktualności

Stanowisko Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie firmy Bioetanol AEG

W dniu 31 marca 2015 roku Rada Powiatu Toruńskiego wyraziła sprzeciw wobec działania służb celnych przyczyniających się do likwidacji spółki Bioetanol AEG. Pełna treść stanowiska Rady w załączeniu.

Rada Powiatu Toruńskiego apeluje o rozstrzyganie tak niejednoznacznych spraw na korzyść podatnika oraz wzięcie pod uwagę kosztów społecznych takich działań.
Więcej
Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W dniu 30 marca 2015 roku Sejmik Województwa Kujawsko - Pomorskiego przyjął stanowisko w sprawie sytuacji w sektorze produkcji skażonego alkoholu etylowego w kotekście problemów z podatkiem akcyzowym zagrażających likwidacją firmy Bioetanol AEG. Pełna treść stanowiska w załączeniu.

Sejmik wyraża nadzieję i wzywa do znalezenia sposobu rozwiązania zaistaniałej sytuacji bez konieczności likwidowania spółki Bioetanol AEG w Chełmży.
Więcej
List z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 27 marca 2015 roku spółka Bioetanol AEG otrzymała odpowiedź z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na pismo wysłane w dniu 10 marca 2015 roku. Treść listu w załączeniu.


Niestety ww. pismo nie wnosi nic nowego do sprawy spółki, cytując jego ostatnie fragmenty "nasza odpowiedź nie wynika z niechęci udzielenia pomocy czy nieżyczliwości - ale z braku możliwości prawnych podjęcia przez Kancelarię Prezydenta RP stosownych działań."
Więcej
List burmistrza Chełmży pana Jerzego Czerwniśkiego do Ministra Finansów

W dniu 27 marca 2015 wpłynął do spółki Bioetanol AEG list z dnia 26 marca 2015 kierowany przez pana Jerzego Czerwińskiego (burmistrza Chełmży) do pana Mateusza Szczurka - Ministra Finansów. Treść listu w załączeniu.

Pan Jerzy Czerwiński opisuje bezradność, jaka towarzyszy jemu i spółce w sporze z organami celnymi i prosi o przeanalizowanie przebiegu przedmiotowego postępowania.
Więcej
Protest przed Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy

W dniu 24 marca 2015 roku pod siedzibą Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbył się protest pracowników spółki. W czasie protestu odbywało się spotkanie pani Ewy Mes - Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dyrektorem Izby Celnej w Toruniu panem Wojciechem Baranowskim oraz burmsitrzem Chełmży panem Jerzym Czerwińskim. Dzięki prowadzonej akcji protestacyjnej na spotkanie zaproszeni zostali również członkowie zarządu Bioetanol AEG.

Więcej informacji znajduje się w artykułach:

http://www.strefabiznesu.pomorska.pl/wideo/protest-pracownikow-chelmzynskiego-bioetanolu-przed-urzedem-wojewodzkim-w-bydgoszczy-wideo

http://www.radiopik.pl/2,28600,kolejny-protest-przed-urzedem-wojewodzkim-w-bydg

Więcej
Petycja do dyrektora Izby Celnej

W dniu 23 marca 2015 roku pracownicy spółki złożyli na ręce dyrektora Izby Celnej w Toruniu, pana Wojciecha Baranowskiego, petycję wzywającą do zaprzestania działań odbierających pracownikom spółki prawa do pracy oraz wynagrodzenia. Dyrektor Izby Celnej odmówił przyjęcia grupy przedstawicieli spółki.

Sprawę opisał portal pomorska.pl pod poniższym adresem:

http://www.strefabiznesu.pomorska.pl/artykul/zatrudnieni-w-bioetanolu-aeg-w-chelmzy-nie-dostana-wyplat-celnicy-zablokowali-firmowe-konto-wideo

Więcej
Artykuł na pomorska.pl

Kolejny artykuł ukazał się w dniu 20 marca 2015 roku na portalu pomorska.pl. Tekst "Toruńscy celnicy uderzyli 70-milionową akcyzą w małą gorzelnię w Chełmży. Zakład stanął, 80 osób na bruk." ukazał się również w papierowy wydaniu Gazety Pomorskiej.

Artykuł można przeczytać pod poniższym adresem:

http://www.strefabiznesu.pomorska.pl/artykul/torunscy-celnicy-uderzyli-70-milionowa-akcyza-w-mala-gorzelnie-w-chelmzy-zaklad-stanal-80-osob-na-br

Więcej
Stanowisko Rady Miejskiej Chełmży w sprawie działań wobec Bioetanol AEG

W dniu 19 marca 2015 roku Rada Miejska Chełmży wyraziła swój sprzeciw dotyczący działań przyczyniających się do możliwości likwidacji spółki Bioetanol AEG. Pełna treść stanowiska w załączeniu.

Rada Miejska Chełmży ubolewa nad praktykami organów państwowych i wzywa do rozstrzygania niejasności na korzyść podatnika.
Więcej
Artykuł na portalu onet.pl

Na portalu onet.pl w dniu 17 marca 2015 roku ukazał się artykuł "Lokalna gorzelnia na skraju upadłości - ma zapłacić 70 mln zł podatku" opisujący po krótce sytuację, w jakiej znalazła się spółka.

Artykuł znajduje się pod adresem:

http://biznes.onet.pl/lokalna-gorzelnia-na-skraju-upadlosci-ma-zaplacic-70-mln-zl-podatku/vrzq4k

Więcej
List do Prezydenta

W dniu 10 marca 2015 roku pracownicy spółki Bioetanol AEG napisali list otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Bronisława Komorowskiego.

Treść listu znajduje się na stronie głównej strony internetowej spółki.
Więcej