Dla kontrahentów

Pobierz plik Bioetanol AEG GENERALNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Plik w załączeniu.
Pobierz plik Wykaz składników - płyn do spryskiwaczy Glass letni

 

Działając zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów oraz rozporządzenia Komisji (WE) Nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników III i VII

niniejszym podajemy wykaz składników o którym mowa w części D załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 648/2004

 

załącznik VII D Wykaz składników Płyn do spryskiwaczy Glass letni

Pobierz plik Wykaz sładników - zimowy płyn do spryskiwaczy Glass - 22

 

Działając zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów oraz rozporządzenia Komisji (WE) Nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników III i VII

niniejszym podajemy wykaz składników o którym mowa w części D załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 648/2004

 

załącznik VII D Wykaz składników  Zimowy płyn do spryskiwaczy  Glass - 22

Pobierz plik Wykaz składników - Glass odmrażacz do szyb

 

Działając zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów oraz rozporządzenia Komisji (WE) Nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników III i VII

niniejszym podajemy wykaz składników o którym mowa w części D załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 648/2004

 

załącznik VII D Wykaz składników Glass odmrażacz do szyb

Pobierz plik Warunki Użytkowania DPPL.pdf
Pobierz plik Bioetanol AEG GENERALNE WARUNKI ZAKUPÓW - 16.02.2009.pdf