Wytwórnia Alkoholu

Wytwórnia Alkoholu została wzniesiona w 1947 roku przy Cukrowni „Chełmża”. W W.A. na bazie melasy produkowano spirytus rektyfikowany oraz alkohol odwodniony. Warto zaznaczyć, że alkohol odwodniony już wtedy był istotnym komponentem paliw samochodowych. Na przestrzeni lat wielokrotnie modyfikowano profil produkcji wykorzystując najnowocześniejsze dostępne technologie. Najistotniejsze zmiany zostały jednak wprowadzone na przestrzeni ostatnich lat, a zaliczają się do nich: