Zakład Odwadniania Spirytusu

Zakład Odwadniania Spirytusu Gorzelniczego w Nowej Wsi Wielkiej zlokalizowany jest na terenie „O.L.P.P. Sp. z o.o. Zakładu Magazynowania Paliw Nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej i terenie PKN „ORLEN” S.A.. Linia technologiczna odwadniania spirytusu uruchomiona została w październiku 1996 r. W 1998 r. linię technologiczną do odwadniania rozbudowano dodając kolumnę regenerująco – wzmacniającą spirytus niskoprocentowy powstający podczas odwadniania. Pozwoliło to na zamknięcie procesu odwadniania w jednej lokalizacji a przez to obniżenie kosztów wytwarzania. Kolejną inwestycją zrealizowaną w 2001 r. była budowa własnej kotłowni o mocy ok.1 MW oraz budowa zamkniętego obiegu wody chłodniczej. W 2002 r. wykonana została modernizacja reaktorów i kolumny wyparnej, mająca na celu podniesienie wydajności instalacji produkcyjnej. Ostatnią inwestycją była budowa nowej kotłowni parowej o większej mocy opalanej olejem średnim w 2006 r. Wszystkie zmiany wprowadzone zostały w celu zmniejszenia emisji spalin do środowiska przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji. Uzyskany został efekt w postaci możliwości produkcji bioetanolu stanowiącego biokomponent dodawany do benzyn spełniający wymagania najsurowszych norm.