Alkohol Etylowy Odwodniony Paliwowy (Bioetanol)

 

 

CechyWgPN-A-79521:1999Rzeczywiste dla produktu Bioetanol AEG Sp. z o.o.
Przezroczystość całkowita całkowita
Zanieczyszczenia mechaniczne brak brak
Barwa bezbarwny bezbarwny
Moc w temperaturze 20°C, % obj., nie mniej niż 99,7 99,8
Zawartość fuzli w 1 l etanolu 100%, jako sumaryczna zawartość alkoholi wyższych oznaczana metodą chromatograficzną 16,2 16,0
Zawartość alkoholu metylowego w litrze 0,16 0,1
Zawartość związków karbonylowych w przeliczeniu na aldehyd octowy, nie więcej niż, g w 1 l spirytusu 100% obj. 0,2 0,18
Zawartość kwasów w przeliczeniu na kwas octowy, g w 1 l spirytusu 100% obj., nie więcej niż 0,03 0,02
Zawartość suchej pozostałości po odparowaniu, g w 1 l spirytusu 100% obj., nie więcej niż 0,01 0,006

 

Zawartość suchej pozostałości po odparowaniu, g w 1 l spirytusu 100% obj. ≤0,015 0,001
Zawartość lotnych zasad azotowych w przeliczeniu na azot g w 1 l spirytusu 100% obj.