Alkohol Etylowy Rektyfikowany Zwykły

 

 

CechyWgPN-A-79522:2001Rzeczywiste dla produktu Bioetanol AEG Sp. z o.o.
Wygląd wyrobu i barwa bezbarwny, przezroczysty, bez osadu i zanieczyszczenia mechanicznego bezbarwny, zgodny
Zapach swoisty, łagodny, czystego alkoholu etylowego, niewyczuwalny inny niż charakterystyczny dla danego surowca etanolowy, czysty
Smak swoisty, łagodny, czystego alkoholu etylowego, niewyczuwalny inny niż charakterystyczny dla danego surowca etanolowy, czysty
Moc w temperaturze 20°C, % obj. ≥96 96,3
Zawartość aldehydów w przeliczeniu na aldehyd octowy, g w 1 l spirytusu 100 % obj. ≤0,005 0,003
Zawartość fuzli w przeliczeniu na alkohol izobutylowy, g w 1 l spirytusu 100 % obj. ≤0,005 0,002
Zawartość alkoholu metylowego, g w 1 l spirytusu 100% obj. ≤0,05 <0,05
Odczyn spirytusu zasadowy niedopuszczalny kwaśny
Zawartość kwasów w przeliczeniu na kwas octowy, g w 1 l spirytusu 100 % obj., oznaczana metodą miereczkową wobec fenoloftaleiny ≤0,02 0,012
Zawartość estrów w przeliczeniu na octan etylu, g w 1 l spirytusu 100 % obj., oznaczone metodą miareczkową ≤0,05 0,02
Test UV, absorbancja przy
λ=220
λ=230
λ=240
λ=270
≤0,30
≤0,18
≤0,08
≤0,02
0,198
0,107
0,032
<0,001
Zawartość suchej pozostałości po odparowaniu, g w 1 l spirytusu 100% obj. ≤0,015 0,001
Zawartość lotnych zasad azotowych w przeliczeniu na azot g w 1 l spirytusu 100% obj. ≤0,001 nie wykryto
Obecność furfuralu niedopuszczalna nie wykryto

Zawartość suchej pozostałości po odparowaniu, g w 1 l spirytusu 100% obj. ≤0,015 0,001
Zawartość lotnych zasad azotowych w przeliczeniu na azot g w 1 l spirytusu 100% obj.