Alkohol Etylowy Odwodniony Zwykły (Etanol Absolutny)

 

 

CechyWgPN-A-79521:1999Rzeczywiste dla produktu Bioetanol AEG Sp. z o.o.
Przezroczystość całkowita całkowita
Zanieczyszczenia mechaniczne brak brak
Barwa bezbarwny bezbarwny
Moc w temperaturze 20°C, % obj., nie mniej niż
99,7
99,8
Zawartość związków karbonylowych w przeliczeniu na aldehyd octowy, nie więcej niż, g w 1 l spirytusu 100% obj.
0,2 0,18
Zawartość kwasów w przeliczeniu na kwas octowy, g w 1 l spirytusu 100% obj., nie więcej niż
0,03
0,02
Zawartość suchej pozostałości po odparowaniu, g w 1 l spirytusu 100% obj., nie więcej niż
0,01
0,006
Zawartość środka odwadniającego, % (m/m), nie więcej niż
0,05
0,04

 

Zawartość suchej pozostałości po odparowaniu, g w 1 l spirytusu 100% obj. ≤0,015 0,001
Zawartość lotnych zasad azotowych w przeliczeniu na azot g w 1 l spirytusu 100% obj.