Alkohol Etylowy Odwodniony Farmaceutyczny

 

 

CechyWgPN-A-79521:1999Rzeczywiste dla produktu Bioetanol AEG Sp. z o.o.
Przezroczystość całkowita całkowita
Zanieczyszczenia mechaniczne brak brak
Barwa bezbarwny bezbarwny
Moc w temperaturze 20°C, % obj., nie mniej niż 99,9 99,99
Zawartość fuzli w 1 l etanolu 100%, jako sumaryczna zawartość alkoholi wyższych oznaczana metodą chromatograficzną 0,1
0,04
Zawartość alkoholu metylowego w 100 ml etanolu 100%, nie więcej niż 0,1 0,024
Zawartość związków karbonylowych w przeliczeniu na aldehyd octowy, nie więcej niż, g w 1 l spirytusu 100% obj. 0,1 0,007
Zawartość estrów, g w 1 l etanolu 100%, w przeliczeniu na octan etylu 0,1 0,064
Zawartość kwasów w przeliczeniu na kwas octowy, g w 1 l spirytusu 100% obj., nie więcej niż 0,02 0,010
Zawartość suchej pozostałości po odparowaniu, g w 1 l spirytusu 100% obj., nie więcej niż 0,002 0,0015

 

Zawartość suchej pozostałości po odparowaniu, g w 1 l spirytusu 100% obj. ≤0,015 0,001
Zawartość lotnych zasad azotowych w przeliczeniu na azot g w 1 l spirytusu 100% obj.