Alkohol Etylowy Rektyfikowany Luksusowy

 

 

CechyWgPN-A-79522:2001Rzeczywiste dla produktu Bioetanol AEG Sp. z o.o.
Wygląd wyrobu bezbarwny, przezroczysty, bez osadu i zanieczyszczeń mechanicznych zgodny
Zapach i smak swoisty, bardzo łagodny, czystego alkoholu etylowego, niewyczuwalny inny niż charakterystyczny dla danego surowca zgodny
Moc w temperaturze 20°C, % obj., nie mniej niż 96,5 ≥ 96,5
Zawartość aldehydów w przeliczeniu na aldehyd octowy, g w 1 l spirytusu 100 % obj., nie więcej niż 0,001 ≤ 0,001
Zawartość fuzli w przeliczeniu na alkohol izobutylowy, g w 1 l spirytusu 100 % obj., nie więcej niż 0,001 < 0,001
Czas odbarwienia roztworu manganianu (VII) potasu (Próba Langa), min, nie mniej niż 20 > 20
Zawartość alkoholu metylowego, g w 100 ml spirytusu 100% obj., nie więcej niż 0,03 0,000
Odczyn spirytusu zasadowy niedopuszczalny nieobecny
Zawartość kwasów w przeliczeniu na kwas octowy, g w 1 l spirytusu 100 % obj., nie więcej niż 0,015 ≤ 0,015
Zawartość estrów w przeliczeniu na octan etylu, g w 1 l spirytusu 100 % obj., nie więcej niż 0,03 ≤ 0,015
Test UV, absorbancja przy
λ=220
λ=230
λ=240
λ=270
0,30
0,18
0,08
0,02
< 0,30
< 0,18
< 0,08
< 0,02
Zawartość suchej pozostałości po odparowaniu, g w 1 l spirytusu 100 % obj., nie więcej niż 0,010

< 0,010

 

Zawartość lotnych zasad azotowych w przeliczeniu na azot g w 1 l spirytusu 100 % obj., nie więcej niż 0,001 nie wykryto
Obecność furfuralu niedopuszczalna niedopuszczalna